czolowka

Zak???…??a???ˇad Automatyki Przemys???…??a???ˇowej B.P.

Lista produktów

Wyszukiwarka cz??ci zamiennych

Wpisz nazw? cz??ci:

Znajd? nas na:

youtube
OpisGaleriaPe?na specyfikacja

BP93p

dtr93p.pdf
oferta
BP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93pBP93p

BP93pDr??arka ubytkowa BP93p s?u?y do obróbki elektroiskrowej wszystkich rodzajów stali, ?eliwa, spieków, aluminium i innych materia?ów przewodz?cych pr?d elektryczny. Wykorzystywana jest g?ównie przy wykonywaniu form wtryskowych, wykrojników oraz przy obróbce narz?dzi poddanych wcze?niejszej termicznej i/lub chemicznej obróbce. Zastosowany uk?ad sterowania o sygnaturze PP15 umo?liwia tworzenia programów wykonawczych opartych na kodach G i M (prowadzenie procesu dr??enia: po dowolnej prostej w przestrzeni obróbczej, po dowolnej prostej z w??czeniem ruchu obrotowego elektrody (o? A), po dowolnym ?uku na p?aszczy?nie XY, w ruchu spiralnym po osi Z; programowe w?./wy?. w trakcie dr??enia dodatkowych funkcjonalno?ci takich jak: ruch wibracyjny elektrody, orbitowanie po okr?gu oraz orbitowanie po kwadracie - dost?pne tylko po osi Z; programowy wybór jednego z dziesi?ciu dost?pnych uk?adów wspó?rz?dnych roboczych; deklaracje wykonania n gniazd w zadanym kierunku.)

Dodatkowe oprzyrz?dowanie:

Maszyna (bez dielektryka) Wymiary 750x700x1900 mm
Masa 330 kg
Wanna standard 610x400x200 mm
Stó? roboczy 235x335 mm
Posuw w osi XYZ 250x180x180 mm
Odleg?o?? sto?u od pinoli (min/max) 70 / 250 mm
Wys. obrabianego detalu (max) 140 mm
Ci??ar elektrody (max) 4 kg
Ci??ar obrabianego detalu (max) 50 kg
Dok?adno?? pozycjonowania ±0.01 mm
Nap?d elektryczny w osi X, Y, Z
Materia? na elektrody Cu, grafit
Zbiornik Pojemno?? 160 l
Dielektrk nafta kosmetyczna, olej parafinowy
O?rodek filtruj?cy papier
Generator Typ uk?adu sterowania PP15ster
Typ bloku pr?dowego BP97Bm
Zasilanie Napi?cie zasilania 3x400 V
Cz?stotliwo?? zasilania 50 Hz
Moc pobierana 1.5 kW
Cena (netto) Maszyna (bez dielektryka) ≈ 55 200.00 PLN
  • * Niektóre parametry maszyny przedstawione w powy?szej tabeli mog? by? zmienione (w ramach mo?liwo?ci) na specjalne ?yczenie klienta.
新贝彩票 郑州市| 县级市| 抚松县| 广宗县| 安宁市| 章丘市| 长岛县| 米脂县| 延寿县| 通城县| 江川县| 疏勒县| 嵊泗县| 田林县| 海南省| 汶上县| 苍山县| 无棣县| 龙南县| 安义县| 永安市| 凤城市| 民和| 万荣县| 偃师市| 道真| 河源市| 高淳县| 洛浦县| 晋宁县| 阜新| 三明市| 博乐市| 焉耆| 南召县| 城固县| 丹凤县| 平武县| 台山市| 平邑县| 河北区|